Στα μονοπάτια της ψυχολογίας… Ανανέωση ή ενσωμάτωση;

Τώρα όσο ποτέ, αναδύεται βασανιστική η ανάγκη να οικοδομηθεί μια σχέση μεταξύ ψυχολογίας-ψυχοθεραπείας και κοινωνικής θεωρίας. Είναι τέτοια η πολιτισμική κρίση, που το ζήτημα αυτό αποκτά ανθρωπολογική σπουδαιότητα. Αν αναλογιστούμε ότι η πολυεπίπεδη κρίση, παρουσιάστηκε, πρώτιστα ως οικονομική κρίση ενός συστήματος με απόλυτη κυριαρχία των ποσοτικών-υλιστικών αξιών, τότε η κάθε απόπειρα αλλαγής, χρειάζεται να οικοδομήσει και πάλι, τις αρχές, τη θεωρία και τη γλώσσα επικοινωνίας … Συνεχίστε την ανάγνωση Στα μονοπάτια της ψυχολογίας… Ανανέωση ή ενσωμάτωση;