Η Τεχνική(τεχνολογία) δεν γεννά τον Έρωτα και την ευτυχία, γι’αυτό πάντα η Αφροδίτη θα απατά τον Ήφαιστο!!!

Ο ανθρώπινος πολιτισμός ανέκαθεν «ζωγράφιζε» την εικόνα της εξέλιξης του, του βίου των ανθρώπων αλλά και των υλικών πλευρών του (παραγωγή, αρχιτεκτονική, καλλιέργεια γης, τεχνολογία, κ.α) μέσα από τον συμβολισμό, τις εικόνες, του μύθους, τις τέχνες, αλλά και την ερμηνεία που έδινε στα επιτεύγματά του. Είναι αυτό που ονομάζουμε κοσμοεικόνα ή κοσμοείδωλο και αποτελεί τις αναπαραστάσεις και την αντίληψη του κόσμου μας σε συμβολικό επίπεδο. … Συνεχίστε την ανάγνωση Η Τεχνική(τεχνολογία) δεν γεννά τον Έρωτα και την ευτυχία, γι’αυτό πάντα η Αφροδίτη θα απατά τον Ήφαιστο!!!