ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ στον Αντόρνο και τον Ντεμπόρ (pdf)…

Προσφορά του … καταστήματος, το κείμενο του Anselm Jappe.  Μιλά για τον Γκυ Ντεμπόρ και τους καταστασιακούς σε μια σύγχρονη ανάλυση, την έννοια της πολιτικής και του θεάματος, αλλά και για την Τέχνη σύμφωνα με τον Ντεμπόρ και τον Αντόρνο. Έτσι για να μην μας παρασύρει η καθημερινότητα… Κατεβάστε το αρχείο : ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ στον Αντόρνο και τον Ντεμπόρ (pdf)… Συνεχίστε την ανάγνωση ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ στον Αντόρνο και τον Ντεμπόρ (pdf)…