Καπιταλισμός και «δημοκρατία»…

Μια αιρετική (;), ακραία (;) αλλά απαραίτητη άποψη, για να καταλάβουμε την μικροφυσική της εξουσίας και της «δημοκρατίας» είναι αυτή που θεωρητικοποίησε ο Γκύ Ντεμπόρ. Αναφερόμενος  στη κυριαρχία της «ανταλλαγής» εμπορευματικών αξιών και θεάματος, μιλούσε για το «ενσωματωμένο θέαμα». Μια λειτουργία του εμπορευματικού καπιταλισμού που ενσωμάτωνε στο σύστημα τις πολιτικές μορφές δράσεις, τις κοινωνικές στάσεις και τους θεσμούς. Αντίστοιχα, με την «θεαματική κοινωνία» υπάρχει η … Συνεχίστε την ανάγνωση Καπιταλισμός και «δημοκρατία»…