…ξεριζωμός του ανθρώπου και καπιταλιστική κινητικότητα.

Από το νέο βιβλίο του Ζαν Κλώντ Μισεά: «Τα μυστήρια της Αριστεράς»-Εναλλακτικές Εκδόσεις 2014: «Στις δεκαετίες του πενήντα και του εξήντα, η κινητικότητα υπήρξε στη Γαλλία η πρώτη κατηγορική επιταγή της οικονομικής τάξης πραγμάτων, θα λέγαμε το σύμβολο της θέλησής της να ξεκόψει από το παρελθόν. Κάθε άτομο όφειλε να είναι διαθέσιμο και πρόθυμο να μετακινηθεί σύμφωνα με τις οικονομικές απαιτήσεις. Το αυτοκίνητο εκπλήρωσε τότε (και εκπληρώνει … Συνεχίστε την ανάγνωση …ξεριζωμός του ανθρώπου και καπιταλιστική κινητικότητα.