«Στον κόσμο των αφεντικών… είμαστε όλοι ντόπιοι»

Το ρίζωμα, πράξη αντίστασης Η κρίση, που εκφράζεται με τη νέο-αποικιοποίηση της χώρας και τη συνακόλουθη επίθεση του κεφαλαίου στους εργαζόμενους, θέτει εντατικά την ανάγκη μιας εσωτερικής στροφής στις «γηγενείς» δυνάμεις και αποθέματα τόσο του ελληνισμού, όσο και …του ντόπιου πληθυσμού! Όπως, αναφέρει ο Γ.Καραμπελιάς, στο τελευταίο βιβλίο του (Η αποστασία των διανοουμένων – Εναλλακτικές εκδόσεις -2012): «Το νέο διακύβευμα του ελληνισμού καθίσταται επομένως είτε … Συνεχίστε την ανάγνωση «Στον κόσμο των αφεντικών… είμαστε όλοι ντόπιοι»