…για το τεστ των πολιτικών λύσεων!

Η τραγική υπαρξιακή διαπίστωση για την «Αριστερά» και την αδυναμία να κατανοήσει την τωρινή κοινωνική (ιδιαίτερα την ιδιότυπη ταξική σύνθεση της κρίσης στην Ελλάδα) συγκυρία και να εκφράσει πλειοψηφικά μια ουσιαστική προοπτική. Το απόφθεγμα, απο παλιό κομμουνιστή, σε διαχρονικό …χρόνο:    «Είχαμε απαντήσεις για όλα τα προβλήματα, αλλά μας άλλαξαν τις ερωτήσεις». Πολύ καλό!!!! Συνεχίστε την ανάγνωση …για το τεστ των πολιτικών λύσεων!