Με λένε Αρτέμη…

…58 διανοούμενοι του ανανεωτισμού και της προόδου… πατρίκιοι στον πλευρό των πληβείων και στα ποιήματα του Παναγόπουλου του MEGA μου (ευτυχία το μνημόνιο)… άστοχοι συμβολισμοί σε εκπροσώπους της …εργατικής τάξης ! Τελικά με λένε…Αρτέμη!!! Συνεχίστε την ανάγνωση Με λένε Αρτέμη…