Κώστας Παπαϊωάννου

Κώστας Παπαϊωάννου: Ο φιλόσοφος της σύνθεσης

Ο Γιώργος Καραμπελιάς συνομιλεί με τον Στέφανο Ροζάνη, για τον φιλόσοφο Κώστα Παπαϊωάννου